Middeleeuwen & Meer

MIDDELEEUWEN:
De Middeleeuwen worden vaak getypeerd als donker en duister en op zijn minst als nogal primitief. Middeleeuwse toestanden zijn volgens de uitleg van Van Dale achterlijke toestanden. Waren de Middeleeuwen – globaal lopend van 500 tot 1500 – dan zo barbaars? Nee natuurlijk niet, maar wel zijn middeleeuwse cultuuruitingen niet altijd even duidelijk voor de hedendaagse mens. Door mijn lezingen en cursussen probeer ik zowel de kunst als de geschiedenis van deze “duistere” periode te belichten en te laten zien dat ze noch donker noch achterlijk was en daarentegen buitengewoon fraaie kunst heeft voortgebracht.

EN MEER:
In de loop der jaren heeft mijn expertise zich door middel van studie uitgebreid. Belangrijke aandachtsgebieden zijn (de geschiedenis van) Utrecht en kunst van de Renaissance. Daarom heb ik mijn site die eerst "Licht op de middeleeuwen" heette nu "Middeleeuwen & Meer" genoemd.

Agenda

Hier vindt u de cursussen die wij het komende seizoen geven

Klik HIER