Cursusaanbod

Middeleeuwen algemeen:                                                                                                                                                                           

De middeleeuwse ideeënwereld

Aan tafel in de Middeleeuwen

Middeleeuwse liefde

Middeleeuwse tuinen, symboliek of werkelijkheid?

De kleren van de keizer (laat-Middeleeuwse kleding)

Het dagelijks leven in de Middeleeuwen

Nederland in de Middeleeuwen

De Vikingen

Christendom, kerkelijke kunst en iconografie:

Cursus symboliek van de Christelijke kunst

De bijbel in beeld

Christelijke feesten

Het kerstfeest in beeld

Rondom de Kerst

De vele gezichten van Maria

Heiligen, hun achtergrond en iconografie

Caritas in het christendom

De wondere wereld van middeleeuwse relieken

De Apocalyps van Beatus van Liebana

1000 Jaar mozaïeken in Rome (350-1350)

De wonderlijke wereld van misericordes

Op weg naar Jacobus (pelgrimstochten naar Santiago de Compostela)

Luther en de kunst

Diverse onderwerpen en iconografie:

Het hiernamaals verbeeld

Aan de rand van de wereld

De gebroeders van Limburg, hun leven en werk in (kunst)historische context

Van Bosch tot Breugel

Jeroen Bosch, over duivels dronkenlappen en ander gespuis

Jan van Eyck en de Vlaamse primitieven

Jacob’van Maerlant’s der naturen bloeme

Renaissance in Duitsland

Fra Bartolommeo en zijn tijd

De Gouden Eeuw

Leerlingen van Rembrandt: Ferdinand Bol en Govert Flinck

De verborgen symboliek van genreschilderkunst in de Gouden Eeuw

Rubens, succesvol Vlaams barokschilder

De martelaren van Gorkum

Griekse en Romeinse mythologie